Het nieuwe Cultuur Platform Baarn

Denk, praat en doe mee!

Het netwerk Cultuur Platform Baarn is gebaseerd op vier peilers:

Inspirerend netwerk

We willen een netwerk Cultuur Platform Baarn organiseren. Iedereen die actief is in kunst en cultuur kan zich aansluiten. Meerdere keren per jaar organiseren we een inspirerend Cultuur Café Baarn.

Collectieve agenda

We hebben samen een collectief, crossmediaal, kunst en cultuur platform 'Cultuur in Baarn' ontwikkeld. We gaan middels een cultuur-redactie meer en vaker alle inwoners van Baarn bereiken middels deze inspirerende en actuele cultuur agenda voor inwoners.

Cross-over projecten

Het nieuwe Cultuur Platform Baarn gaat samenwerking stimuleren door cross-over projecten te initiëren en te faciliteren. We willen het culturele leven in Baarn versterken op het gebied van economie, educatie, welzijn, publieksbereik en innovatie.

Verbindende coach

We willen het culturele leven in Baarn versterken en de samenwerking versnellen door de inzet van een cultuur coach. We zien dit als een pilot om te zien of we meer gezamenlijke activiteiten kunnen initiëren en faciliteren.