Over het Cultuur Platform Baarn

Samen bereiken we meer!

De initiatiefnemers van het Cultuur Platform Baarn zijn al een paar jaar op vrijwillige basis actief om een inspirerend cultureel netwerk te organiseren. Er is nu sterke behoefte om het culturele leven als collectief nog meer te versterken. De afgelopen maanden is er een plan ontwikkeld en goedgekeurd door het College van de gemeente Baarn. We hebben inmiddels steun gekregen vanuit het herstelplan cultuur, en gaan de komende tijd zo goed mogelijk alle culturele collega's informeren en motiveren om zich ook aan te sluiten. Naast de gemeente hebben we goede afspraken gemaakt met o.a. de klankbordgroep Vorstelijk Baarn, Coöperatie Ondernemers Centrum Baarn en het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug.

De initiatiefnemers van het Cultuur Platform Baarn zijn: Frans de Vries, Ria van Slooten, Tom van der Poel, Arthur Malcorps, Marc van Driel, Marco de Haas, Hans Klijn, Marie-Ellen Jacobs en Peter Joziasse.

De komende tijd gaan we samen met de gemeente Baarn in gesprek over het cultuurbeleid in Baarn. Geef hier jouw alvast jouw mening.

Cultuurbeleid in Baarn

Het kunst en cultuurbeleid van Baarn gaat uit van de speerpunten Cultuur en Educatie, Cultuur en Publieksbereik, Cultuur en Economie en Cultuur en Innovatie. Samenwerken is een belangrijk uitgangspunt binnen het vastgestelde beleid. Wat is jouw mening voor de komende vier jaar?